• Global batterier

  Om oss

Om Global

Vi är en av Nordens ledande leverantörer av startbatterier, MC-batterier, traktionsbatterier och stationära batterier. Våra kunder och återförsäljare finns över hela Norden och huvudkontoret ligger i Länna industriområde, söder om Stockholm. Vi levererar batterier till allt från tillverkningsindustrier, telekomoperatörer, bildelskedjor till enskilda serviceställen och verkstäder.

Korta fakta om Global

Grundades: 1978
Huvudkontor och lager: Länna industriområde, söder om Stockholm
Antal anställda: 17 personer
Ägare: J2L Holding AB
Antal lagerhållna produkter: minst 100 000 st
Antal leveranser per år: 500 000 st. batterier
Certifieringar: miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och 14000

Våra fördelar

 • Hög kvalitet från fabrik till kund
 • Alltid fulladdade batterier
 • Ditt batteri när du behöver det
 • Stor kunskap och personlig support
 • Skräddarsydda lösningar

Ansvarsfullt företagande

På Global Batterier har vi en tydlig policy att affärsverksamheten ska bedrivas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Det innebär i korthet att det alltid ska eftersträvas att minska såväl energi- och resursförbrukningen som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten.

Kemikalier ska hanteras på ett för människa, djur och natur säkert sätt. Transporter ska till exempel alltid väljas efter bästa miljövänliga alternativ. Säkerhet och våra anställdas rättigheter ses noga över och Global accepterar under inga villkor barnarbete eller andra former av tvångsarbete.

Alla leverantörer ses noga över så att leverantörer också verkar för långsiktiga hållbar social och miljömässig standard i de fabriker som tillverkar Globals produkter. Läs vår uppförandekod

Vårt miljöarbete

Vi på Global Batterier vill bidra till en hållbar utveckling i samhället. Därför uppfyller fabrikerna vi samarbetar med högt ställda miljökrav och vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta innebär att vi ständigt arbetar med att förbättra och följa upp verksamheten genom att minska negativ miljöpåverkan, till exempel genom minskad pappersförbrukning, och höja företagets positiva miljöpåverkan genom att exempelvis sprida ut strömförsörjningen jämnt över dygnet, samla in bly och byta ut armaturer i lamporna till LED-belysning.

När det gäller den totala insamlingen av blybatterier i Sverige ligger den, i enlighet med tidigare år, fortsatt mycket högt (ca 95%). Vi på Global Batterier samlar in cirka 50-120 ton uttjänta batterier per år.

Våra jämförelser mellan faktiskt insamlade blybatterier och beräknat skrotflöde visar att vi i Sverige samlat in i stort sett alla förbrukade blybatterier. I tillägg vet vi att:

 • efterfrågan på blybatteriskrot i norra Europa är hög, något som avspeglas i ett historiskt högt skrotpris. Detta förhållande stöder att insamling bör vara hög.
 • det inte finns några kända observationer om att förbrukade blybatterier ansamlas på olämpliga ställen och därmed utgör en miljörisk.

Visserligen förekommer stölder som ger ett visst utflöde, men vi bedömer att det än så länge inte ger ett påtagligt utslag på insamlingsnivån. Polis och andra myndigheter har i samarbete med skrotbranschen vidtagit åtgärder för att förhindra detta.

Aktuella samarbeten

BlyBatteriRetur som är ansvariga för producentansvaret i Sverige. Genom detta samarbete har vi goda möjligheter att hjälpa våra kunder att se till att alla batterier tas om hand på ett korrekt sätt.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI (tidigare REPA-registret) som arbetar för en effektiv hantering av returmaterial.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), EU:s kemikalieförordning.

Insamling av uttjänta batterier

Behöver ditt företag hjälp eller är intresserade av en lösning för uttjänta batterier? Kontakta oss på support@global.se för att få mer information om returlådor.

Våra miljöcertifieringar

Iso Iso

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan