• Global Batterier

    Ansvarsfullt företagande

På Global Batterier har vi en tydlig policy att affärsverksamheten ska bedrivas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Det innebär i korthet att det alltid ska eftersträvas att minska såväl energi- och resursförbrukningen som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten.

Kemikalier ska hanteras på ett för människa, djur och natur säkert sätt. Transporter ska till exempel alltid väljas efter bästa miljövänliga alternativ. Säkerhet och våra anställdas rättigheter ses noga över och Global accepterar under inga villkor barnarbete eller andra former av tvångsarbete.

Alla leverantörer ses noga över så att leverantörer också verkar för långsiktiga hållbar social och miljömässig standard i de fabriker som tillverkar Globals produkter.

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan