• Global Batterier

    Ansvarsfullt företagande

J2L koncernen med dotterbolag har upprättat en funktion för visselblåsning.

Syftet är att främja en öppen och transparant arbetsmiljö för både anställda och övriga kontakter bolaget/koncernen har. Koncernens ambition är att ha en miljö där regler och förordningar följs och en miljö där medarbetare och andra människor som kommer i kontakt med koncernen behandlas väl och med respekt.

En visselblåsarkanal finns för att man som anställd, kund, leverantör eller om man på annat sätt är nära kopplat till bolaget, ska kunna rapportera in om det förekommer oegentligheter i bolaget.

Exempel på sådant som man kan visselblåsa om är brott, korruption, trakasserier eller annat olämpligt beteende. Det kan gälla saker som har hänt eller något som riskerar att hända.

För denna typ av rapportering så har vi länk till följande portal: whistlesecure.com/j2l

Genom att kopiera länken och klistra in den i din webbläsare kan du rapportera via visselblåsarkanalen helt anonymt, och enligt svensk lag förbjuds bolaget ta reda på vem du är. Detta skydd gör att du kan rapportera med full anonymitet utan att riskera någon repressalie på grund av det du rapporterar.

Tjänsten är öppen dygnet runt för inrapportering och återfinns på länken ovan. Samtliga ärenden hanteras av koncernledningen, med om nödvändigt externt stöd från jurister, med målsättningen att agera både snabbt och korrekt.

På Global Batterier har vi en tydlig policy att affärsverksamheten ska bedrivas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Det innebär i korthet att det alltid ska eftersträvas att minska såväl energi- och resursförbrukningen som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten.

Kemikalier ska hanteras på ett för människa, djur och natur säkert sätt. Transporter ska till exempel alltid väljas efter bästa miljövänliga alternativ. Säkerhet och våra anställdas rättigheter ses noga över och Global accepterar under inga villkor barnarbete eller andra former av tvångsarbete.

Alla leverantörer ses noga över så att leverantörer också verkar för långsiktiga hållbar social och miljömässig standard i de fabriker som tillverkar Globals produkter.

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan